Iwona Zuba

Psychoterapeuta i pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, prowadzący terapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym.

Duże doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu – włączając w terapię elementy pracy behawioralnej oraz wsparcie i psychoedukację dla bliskich i rodziny.

Regularne superwizje u certyfikowanego superwizora i psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wykształcenie

Psychoterapeuta – czteroletnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Pedagog – ukończone studia wyższe o kierunku: terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z logopedią.

Socjoterapeuta – podyplomowy kurs kwalifikacyjny z terapii zajęciowej.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole specjalnej oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w Będzinie. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, praca z dziećmi z Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, włączając w to zarówno intensywną pracę terapeutyczną, jak również psychoedukację i wsparcie dla bliskich i rodzin.