Jak mogę Ci pomóc?

Najtrudniejszy jest pierwszy krok i podjęcie decyzji o szukaniu pomocy u psychoterapeuty, pedagoga, psychologa, czy psychiatry. Podczas pierwszych spotkań można ocenić sytuację, postawić diagnozę i rozpocząć terapię. Za drzwiami gabinetu każdy może czuć się bezpiecznie chroniony przez terapeutę, którego obowiązuje tajemnica zawodowa. To jest miejsce na psychoterapię osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży, oraz na wsparcie i psychoedukację rodziców i bliskich.

Psychoterapia

Czym jest?

Psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym charakteryzuje się rozmową terapeutyczną, w czasie której terapeuta pomaga pacjentowi uświadomić sobie różne okoliczności życiowe, które mogły mieć wpływ na powstanie trudności i sposób funkcjonowania. Celem terapii jest znalezienie rozwiązania problemów pacjenta i poprawienie ogólnego funkcjonowania poprzez wzrost samoświadomości oraz redukcję objawów.

W zależności od rodzaju diagnozy, w pracy z pacjentem, włączane są również elementy terapii poznawczo-behawioralnej (głównie w pracy z dziećmi) oraz systemowej (terapia par).

Dla kogo?

Dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z rozpoznaniem:

  • zaburzeń lękowych (m.in. fobie, napady lęku panicznego),
  • zaburzeń nastroju (depresja i inne),
  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzeń zachowania i emocji,
  • całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta),
  • zaburzeń funkcjonowania społecznego (takie jak mutyzm, zaburzenia przywiązania).

Jak wygląda?

Spotkanie terapeutyczne trwa 50 minut i odbywa się raz w tygodniu lub częściej.

 

Opiera się na trzech zasadach:

  • zasada stałości – dla pacjenta zawsze ustalony jest ten sam dzień, godzina i częstotliwość spotkań,
  • zasada poufności – terapeuta zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej,
  • zasada neutralności – pacjent i terapeuta pozostają wyłącznie w relacji terapeutycznej.

Konsultacje diagnostyczne

Czym są?

Pierwsze 3-4 spotkania o charakterze diagnostycznym, umożliwiające postawienie diagnozy oraz określenie zakresu i przebiegu terapii. Zostają ustalone również cele terapii, zakres pracy i orientacyjny czas trwania terapii. Po odbyciu konsultacji, terapeuta może skierować pacjenta na inną formę leczenia, np. terapię grupową, terapię par, terapię rodzinną, może również zalecić konsultacje z lekarzem psychiatrą lub innym specjalistą.

Psychoedukacja

Czym jest?

Proces wzmacniający pacjenta, którego celem jest umożliwienie zrozumienia trudności oraz pomoc w poradzeniu sobie w zaistniałej sytuacji życiowej.

Dla kogo?

Zarówno dla pacjenta, jak również dla jego rodziny i bliskich.

954

Problemów do rozwiązania

1827

Udzielonych porad

430

Zadowolonych pacjentów

1954

Wypitych kaw